สมัครงาน

รับสมัครพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด
คุณสมบัติ

  • มีอายุตั้งแต่ 20 ปี  ไม่เกิน 50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (สามารถอ่านออก เขียนได้)
  • เป็นคนไทย สัญชาติไทย
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน และมีจิตใจพร้อมบริการ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านความสะอาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ