หน้าแรก

WE KNOW ALL YOUR NEEDS

บริษัท จีซี วีโปร จำกัด ก่อตั้งโดยผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการด้านความสะอาดมายาวนานกว่า 10 ปี

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานธุรกิจให้บริการด้านความสะอาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติอย่างเป็น
มาตรฐานสากล พนักงานทำความสะอาดของเราต้องผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์และความรอบรู้ในด้านการทำ
ความสะอาดเป็นอย่างดี สามารถใช้อุปกรณ์รวมไปถึงน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเราเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนมีหัวใจบริการ ทั้งการพูดจา การแสดงออก รวมไปถึงการแต่งกาย ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ของกิจการลูกค้า เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเราเช่นกัน